Suomen riistakeskus on 29.12.2021 päättänyt myöntää poikkeusluvan Saunajärven kahdeksan suden lauman tappamiseksi kuluvan vuoden helmikuun 1. ja 15. päivän välisenä aikana. Kuhmon Vihreät ry on kokouksessaan 11.1. ja 22.1. käsitellyt asiaa, ja haluaa julkituoda seuraavaa:

Ensinnäkin, ihmisillä tulee olla oikeus elinkeinonharjoittamiseen ja turvalliseen asumiseen myös Kuhmon itäisissä osissa. Näin myös Saunajärven suunnalla. Alueella liikkuvien susien mahdollisesti aiheuttamaan uhkaan on vastattava siten että nämä elämisen perusedellytykset voidaan säilyttää.

Kuitenkin, näemme myös sen, että asiaan pitäisi jo metsästyslain säädöstenkin mukaan, tappamisen sijaan, ensisijaisesti etsiä muita ratkaisuja. Susi on suojeltu ja uhanalainen eläin, ja Suomessa täytyy olla mahdollisuus säilyttää elinkelpoinen susikanta. Jos se ei olisi mahdollista poikkeusluvassa kuvatussa ja sen kaltaisissa paikoissa, voi kysyä että missä se sitten olisi mahdollista. Lauman reviirihän sijaitsee jo 1950-luvulta lähtien suojellun Ulvinsalon kupeessa, itärajaan ja sen takana avautuvaan ns. Pieningän erämaahan rajoittuvalla alueella. Poikkeuslupaa koskevissa metsästyslain kohdissa nimenomaan mainitaan että ”Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä lajin luontaisella levinneisyysalueella (…) poikkeuslupa voidaan myöntää” tietyillä, laissa mainituilla edellytyksillä.

Mielestämme säädöksiä tulisi noudattaa, ja ”jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei löydy” -kohta edellyttää, että ensisijaisesti käytettäisiin näitä muita keinoja. Siis aitaamista, teknisiä valvonta- ja karkotinlaitteita ja/tai laumanvartijakoiria. Miksi näitä keinoja ei Saunajärven suunnalla ole käytetty? Eikö niitä voitaisi vieläkin käyttää?

Myös säädöksen toinen kohta, jossa puhutaan siitä, että poikkeuslupa ei ”haittaa suotuisan suojelutason säilyttämistä” on myös tärkeä. Suotuisan suojelutason määrittely on nimittäin Suomessa kesken, ja sitä pohtivan työryhmän raportti on tulossa vasta syksyllä 2022. Senkin vuoksi susilauman tappamista ei saisi aloittaa, vaan pitäisi odottaa että suotuisa suojelutaso on ensiksi määritelty.

Näiden seikkojen ohella kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että lauman poistaminen ei poistaisi ongelmaa. Nythän alueen susireviiri on täynnä, eli sille alueelle ei voi mikään muu susi tulla, koska lauma suojelee reviiriään. Lauman poistaminen taas loisi tyhjiön, joka nopeasti täyttyisi. Kohta alueelle hyvin todennäköisesti tulisi seuraava lauma, ja tilanne palautuisi jo parin vuoden kuluessa siltä osin entisenlaiseksi. Se, mikä tappamisesta kärsisi eniten, on susipopulaation elinvoima, mahdollisuus säilyttää Suomessa geneettisesti ja ekologisesti terve susikanta. Juuri tähänhän suotuisan suojelutason määrittelyllä pyritään löytämään keinoja. 

Edellä olevaan perustuen Kuhmon Vihreät esittää, että Saunajärven susilauman tappamista koskeva poikkeuslupa peruutettaisiin, odotettaisiin suotuisan suojelutason määrittelyä ensi syksyyn, ja sinä aikana susien mahdollisesti aiheuttamaan uhkaan ja/tai ihmisten turvattomuuden tunteisiin vastattaisiin muilla keinoilla.

Kuhmon Vihreät ry