“Ihmiskunta seisoo nyt tien risteyksessä sen päätöksen kanssa, millaisen perinnön haluamme jättää tuleville
sukupolville.”

Näin kuvaa YK:n biodiversiteettisopimuksen pääsihteeri Elizabeth Maruma Mrema  biodiversiteettiraportin
esipuheessa sitä, miten ratkaisevia hetkiä juuri nyt elämme maapallon luonnon, eliö- ja eläinlajien sekä koko
ekosysteemien pelastamiseksi.
YK:n viidennen biodiversiteettiraportin mukaan luonnon suojeleminen sinällään ei riitä. Tarvitaan massiivisia
taloudellisia, sosiaalisia, poliittisia ja teknisiä muutoksia, jotta maapallon luonto saadaan käännettyä oikealle
kurssille.

Iloisiakin uutisia on. Suojelulla on pystytty estämään lajien sukupuuttoja, suojelualueiden määrä maa- ja
merialueilla on lisääntynyt ja kalakannat ovat elpyneet vesialueilla, joilla kalastus on kestävällä pohjalla.

Kuhmon luonto on osa maapallon luontoa. Myös maapalloa ympäröivä ilmasto on kaikkien yhteinen.

Kuhmo on saanut puhtaat paperit Yleisradion tekemässä Suomen vihreimmän kunnan kuntavertailussa
kahden muuttujan osalta: luonnonsuojelualueita meillä on enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Samoin
yhteinen hiilijalanjälkemme on jo paljon pienempi kuin muiden suomalaiskuntien. Parannettavaa on kevyen
liikenteen, ilmastoystävällisten elintarvikkeiden sekä päästöttömän liikenteen suosimisessa.

Kuhmon kaupungilla on vuonna 2011 hyväksytty ympäristöohjelma, joka kelpaa malliksi muille kunnille.

Ympäristöohjelman johdannossa todetaan: ohjelman toista osaa, jossa on kirjattu ympäristöohjelman
toimenpideohjelma, päivitetään vähintään valtuustokausittain tai tarvittaessa.

Tällä valtuustokaudella sitä ei ole päivitetty – tuskin muutenkaan muistettu koko ohjelman olemassaoloa – ja
nyt on päivittämisen aika:

  • monimuotoisuus hupenee myös Kuhmossa vauhdilla, kun uhanalaisten lajien elinympäristöjä
    tuhotaan ennätysvauhtia
  • kasvitaudit, tuhohyönteiset ja vieraslajit lisääntyvät myös Kuhmossa tukahduttaen alkuperäistä
    lajistoa, vähentäen hyönteisiä ja kalakantoja sekä muuttaen luontoa negatiiviseen suuntaan
  • ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo täällä: hellekaudet ja myrskyt uhkaavat sekä ihmisen
    hyvinvointia ja terveyttä että luontoa
  • korona-virus on vain yksi osoitus siitä, miten luonto voi alistaa ihmiskunnan polvilleen.

Kansainvälinen yhteisö ja myös suomalainen yhteiskunta on osoittanut Covid-19:n edessä kykynsä
yhteisvastuuseen ja nopeisiin toimintatapojen muutoksiin. Vastaavanlaisiin toimiin on varauduttava myös
ilmastonmuutoksen ja maapallon lajien tuhoutumisen vuoksi, ja mieluummin suunnitelmallisesti ja ajoissa
eikä vasta kriisin ytimessä.

Kuhmon Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Kuhmon kaupungin Ympäristöohjelma tarkistetaan ja
päivitetään sekä saatetaan kaupungin toimia ohjaavaksi asiakirjaksi.

Kuhmossa 21.9.2020
Kuhmon Vihreiden valtuustoryhmä Marja-Stiina Suihko Päivi Haverinen