Kuhmon kaupunki on profiloitunut luontokaupungiksi. Kuhmolaisia vahvuuksia ovat metsiin ja luontoon perustuvat elinkeinot, joiden kärjessä on pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena kohoava puurakentaminen ja edessä luontomatkailun laajat mahdollisuudet. Itsenäisyyden juhlavuonna maan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluu maanomistajien haastaminen suomalaisen luonnon suojeluun itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Myös kunnat voivat antaa luontolahjan kotimaalle.

Jätin viime kuussa valtuustoaloitteen, jossa esitetään luonnonsuojelueen perustamista. Suojeltavaksi esitettävä alue voi olla paitsi metsää myös suota tai luhta-aluetta. Alue voi olla luontoarvoiltaan merkittävä, vaikka siellä ei taloudellista arvoa kaupungille olisikaan.

Mahdollisina suojelualueina on jo mainittu mm. Kanninlammen tienoot sekä Pajakkajoen rantametsät. Arvokas, suorastaan kansallismaiseman veroinen alue olisi seurakunnan omistama Vasikkaniemen rantamaisema, joka avautuu kaupungin rannasta Koposen selän yli.

Uudesta suojelualueesta saatava hyöty olisi luontoarvojen säilyttämisen lisäksi imago- ja markkinointihyötyä, jota puurakentamisen ja bioenergian hyödyntämisen mallikaupunki voisi käyttää monin tavoin ja tukea siten myös luontomatkailun kehittämistä. Kuhmo voisi profiloitua entistä selkeämmin kestävän kehityksen luontokaupunkina, jossa osataan tasapainottaa metsä- ja muiden luonnonvarojen taloudellinen hyödyntäminen luonnon arvostamisen ja suojelun kanssa.

Hankkeen valmistelussa tulisi toteuttaa itsenäisyyden juhlavuoden teemaa ”Yhdessä” siten, että kuhmolaisille annetaan mahdollisuus tehdä ehdotuksia suojelukohteiksi. Ehdotusten kerääminen voisikin olla kaupungille eli päättäjille ja virkamiehille hyvä kuntalaisten osallistamisen harjoitus. Näin vaalien alla ovat useat puolueet ilahduttavasti korostaneet kuntalaisten äänen kuulemista jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Marja-Stiina Suihko

Kaupunginhallituksen jäsen

Vihreiden kuntavaaliehdokas

Kuhmo