Vietämme tänä vuonna Suomen itsenäisyyden 100­vuotisjuhlaa. Voimme kokea kiitollisuutta monista asioista jotka meillä ovat hyvin. Kansainvälisissä tutkimuksissa Suomi on todettu yhdeksi maailman parhaimmaksi ja turvallisimmaksi (vaikkakin kustannuksiltaan kalliiksi) maaksi elää ja asua. Oma paikkakuntamme Kuhmo tarjoaa meille upeat puitteet: henkisesti rikkaan kulttuurin ja perinteet, puhtaan kauniin luonnon ja viihtyisän ympäristön elää ja asua.

Syrjäinen sijaintimme ja pitkät välimatkat asettavat meille myös haasteita.Väkiluvun laskiessa meillä on huoli palvelujen ja työpaikkojemme säilymisestä. Moni kuhmolainen on vailla työtä. Etenkin meidän nuoret ja pitkäaikaistyöttömät ansaitsevat tulevaisuudenuskoa.

Avainasemassa eriarvoisuuden torjumisessa ovat uudet työpaikat ja talouden saaminen pysyvään kasvuun. Vain siten voimme turvata elinvoimaisen Kuhmon myös tuleville sukupolville. Suomen talous on alkanut kääntyä nyt hiljalleen nousuun, joka näkyy mm. työttömyyden laskuna. Myös tänne Kuhmoon on saatu uusia tärkeitä työpaikkoja esim. puun jatkojalostukseen. Tätä myönteistä kehitystä ja tekemisen meininkiä on vahvistettava Kuhmossa kaikin keinoin, jotta Kuhmo säilyisi elinvoimaisena paikkakuntana, jonne perheet haluaisivat jäädä asumaan tai muuttaa tänne. Erityisen tärkeiksi koen Kuhmon kannalta seuraavat asiat:

  • joustavien koulutuspalvelujen tarjoaminen nuorille ja aikuisille
  • jo olemassa olevan yritystoiminnan tukeminen ja kehittäminen
  • uusien työpaikkojen luominen, etätyön tuominen Kuhmoon
  • elintärkeiden palvelujen mm. sote­palvelujen säilyttäminen lähellä asukkaita
  • maaseudun ja kylien pitäminen elinvoimaisina mm. yrittäjyyttä tukemalla ja tieverkostoja parantamalla
  • kotipalvelutoiminnan mahdollistaminen myös taajaman ulkopuolella asuville ikäihmisille
  • kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon

 

Yhteisen hyvän arjen puolesta vaalinumerolla 88

 

Eira Salmensuo-Heikkinen

liiketalouden tradenomi, asiakaspalvelija

eira.salmensuo-heikkinen@pp1.inet.fi