Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön käynnistämä Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja kutsuu maanomistajia osallistumaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen. Perustamalla luonnonsuojelualueen maanomistaja voi turvata luonnon monimuotoisuutta ja asukkaille arvokkaan maiseman säilymisen tuleville sukupolville. Valtio sitoutuu suojelemaan vastaavankokoisen alueen suomalaista luontoa valtion mailta.

 

Kuhmon kaupunki on profiloitunut luontokaupungiksi, jonka vahvuuksia ovat metsiin ja luontoon perustuvat elinkeinot kärkenään puurakentaminen ja luontomatkailun kehittäminen. Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi perustettava suojelualue kirkastaisi ja tukisi Kuhmon imagoa kestävän kehityksen kaupunkina.
Suojeltavaksi esitettävä alue voi olla paitsi metsää myös suota, rämettä tai luhta-aluetta. Alue voi olla luontoarvoiltaan merkittävä, vaikka siellä ei taloudellista arvoa kaupungille olisikaan. Esityksiä suojeltavaksi haluttavasta alueesta voidaan kerätä asukkaita ja asiantuntijoita kuulemalla.

 

Meneillään oleva tasavallan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluva kampanja on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka, johon mennessä lainvoimaiset päätökset suojelualueen perustamisesta on tehtävä.

 

Suomalaisen luonnon kunnioittaminen ja itsenäisyys kuuluvat yhteen. Siksi pidän tätä kampanjaa oikein kannatettavana. Kampanjaan osallistuminen sisältyy myös tuoreisiin, talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa käsiteltyihin Metsähallituksen omistajalinjauksiin, toteaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

 

Prosessi tulisi käynnistää myönteisellä päätöksellä ja suojeltavaksi sopivan ja toivottavan maa-alueen etsimisellä mahdollisimman pian. Valmisteluvaiheessa tarvitaan yhteistyöneuvottelut ELY-keskuksen kanssa alueen rajausten tekemiseksi ja rauhoitusmääräysten muotoilemiseksi. Lopullinen päätös suojelualueen perustamisesta on tehtävä itsenäisyyden juhlavuoden loppuun mennessä.

 

Kaupungille tuleva hyöty on ennen kaikkea imago- ja markkinointihyötyä. Suojeltava alue tulee nimetä vetovoimaisella tavalla, sille voidaan hankkia nimekäs suojelija ja kaupunki voi käyttää osallistumistaan Suomi 100- hankkeeseen monella tavalla elinvoimaisuutta ilmentävässä markkinoinnissaan.

 

Valtion tavoitteena on saada tällä tavoin suojelluksi suomalaista luontoa 100 ha jokaisen maakunnan alueelta, eikä Kainuussa ole vielä yhtään hanketta vireillä. Kuhmo tulisi olemaan edelläkävijä kainuulaisten kuntien ja maanomistajien joukossa.

 

Esitän, että Kuhmon kaupunki osallistuu Luontolahja-kampanjaan, käynnistää suojeluun sopivan alueen etsimisen, valmisteluneuvottelut Kainuun ELY-keskuksen kanssa ja päättää perustaa Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Kuhmon luontokaupunki-ilmeeseen soveltuvan suojelualueen niin, että päätös tulee lainvoimaiseksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

 

Hankkeen valmistelussa tulisi lisäksi toteuttaa itsenäisyyden juhlavuoren teemaa ”Yhdessä” siten, että kuhmolaisille annetaan määräajaksi mahdollisuus tehdä ehdotuksia suojelukohteiksi.

 

Kuhmossa 21. maaliskuuta, 2017

 

Marja-Stiina Suihko

 

kaupunginvaltuutettu (vihr.)