Lähestyvissä kuntavaaleissa ratkaistaan jälleen kerran, mihin suuntaan Kuhmoa kehitetään seuraavien vuosien aikana. Äänestäjät voivat vertailla kuhmolaisten puolueyhdistysten vaaliohjelmia – siltä osin kuin niitä on edes julkaistu – ja lukea vaalikonevastauksia. Eroja ja valinnanvaraa löytyy.

Kuhmon Vihreiden keskeisimmäksi vaalilauseeksi päätimme panna suvaitsevaisen ja avarakatseisen Kuhmon, joka on hyvä kaupunki niin ihmisille kuin ympäristölle. Meillä on useita ehdokkaita, jotka ovat huolissaan paikkakuntamme ilmapiiristä esimerkiksi pakolaiskysymyksen ympärillä mutta laajemminkin Kuhmon henkisestä hyvinvoinnista. Mielestämme vastuulliseen politiikkaan kuuluu uusien asukkaiden ja yritysten vastaanottaminen Kuhmoon avarakatseisesti ja paikkakunnan henkisen tilan kehittäminen eikä siihen tyytyminen.

Vihreät näkee kulttuuri- ja sivistyspalvelut, harrastustoiminnan ja kolmannen sektorin työn henkisen hyvinvoinnin tukijalkana, jota Kuhmossa on kehitettävä suunnitelmallisesti. Nämä palvelut muun muassa ennaltaehkäisevät sairauksia ja syrjäytymistä. Kainuussahan sairastetaan tilastojen mukaan eniten Suomessa ja täällä on maamme suurimmat tuloerot ja niistä johtuvat terveyserot. Samalla kun yritämme vaikuttaa köyhyyden ja eriarvoisuuden koviin juurisyihin, emme saa unohtaa näitä ennaltaehkäiseviä ja lieventäviä keinoja.

Mainitsemiani kovia juurisyitä ovat vuosikymmeniä jatkunut elinkeinojen väheneminen ja siitä syntyvä työttömyys sekä ihmisiä eteenpäin vievien koulutuspalveluiden puute. Koko Kainuu on koulutusleikkausten myötä vaarassa muuttua takapajulaksi, jossa ihmiset jämähtävät aloilleen ja johon uudenlaisen, korkean osaamisen yritystoiminnan on hankala sijoittua. Perinteiset elinkeinothan meiltä vähitellen siirtynevät yksi toisensa jälkeen halvemman työvoiman maihin.

Uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luominen on tärkeää, ja kaupungin omat toimet kannattaa keskittää Kuhmon vahvuuksia hyödyntävän yritystoiminnan houkutteluun. Vihreät haluaa kehitttää Kuhmosta kestävän kehityksen kaupungin, jossa on elinvoimainen maaseutu. Se on vahvuutemme yhdessä puhtaan luonnon, laajojen metsien, kulttuuripalveluiden ja Venäjän läheisyyden kanssa. Näihin liittyvän, mahdollisimman korkean koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan saaminen investointeineen Kainuuseen ja Kuhmoon on myös tärkeä edunajamistavoite, joka luo realistisen pohjan elinkeinojen kehittymiselle. Myös itsensätyöllistäjien tukeminen ja houkutteleminen Kuhmoon olisi tätä päivää.

Tehdään yhdessä tulevaisuuden Kuhmo, jossa kehitämme kestävästi elinkeinoja, panostamme laaja-alaisesti hyvinvointiin ja rakennamme avointa, yhteisöllistä kuntaa.

Ville Nyman

FM, puheenjohtaja, Kuhmon Vihreät