Kuhmon Vihreiden syyttäminen demokratian halveksimisesta kertoo, kuinka erilainen käsitys meillä ja perussuomalaisilla on toimivasta kunnallisdemokratiasta. Kuhmon Vihreiden mielestä on vain hyväksi, että kunnassa käydään keskustelua ja perätään asiallisia perusteita päätöksille. Perussuomalaisten valtuustoryhmä väheksyy kuntalaisaloitetta, jonka allekirjoitti 181 kuhmolaista yli puolue- ja katsomusrajojen, ja pitää sitä vastakohtana ”tärkeämmille” asioille. Tämä osoittaa, etteivät perussuomalaiset itse noudata peräänkuuluttamansa demokratian pelisääntöjä.

Kuhmon Vihreät haluaa kehittää lisää tapoja, joilla tavalliset kuntalaiset voivat vaikuttaa asioihin ja saada tietoa päätöksentekoon tulevista asioista. Vaalitavoitteisiimme kuuluu muun muassa nuorisovaltuuston perustaminen Kuhmoon. Myös valtuuston kokouksien videoiminen, kuulemistilaisuuksien järjestäminen ja sähköiset vaikuttamiskanavat toisivat päätöksentekoon mukaan henkilöitä, jotka nyt jättäytyivät vaaleista pois esimerkiksi arjen kiireisiin vedoten. Vihreät myös kannustaa kuhmolaisia jatkossakin ottamaan kantaa ja vaikuttamaan kotikuntansa asioihin paitsi äänestämällä mutta myös käyttämällä kaikkia demokraattisen vaikuttamisen keinoja, kuten kuntalaisaloitteita ja kunnallista kansanäänestystä.

Kaikki tämä lisää keskustelua, mielipiteitä ja tarvetta perustella päätökset läpinäkyvästi ja asiallisesti. Karenssisuojan vaatiminen kunnanvaltuuston päätöksiin ja pakolaiskeskustelun kieltäminen sopivat huonosti avoimeen demokratiaan. Näitä esittävät uskovat, että määräenemmistöllä runtattuja päätöksiä ei saisi arvostella julkisuudessa ja vaatia niille asiaperusteita. Saipa vaaleissa millaisen jytkyn tahansa, ei voi vetäytyä keskustelusta ja omien kantojensa perustelemisesta. Mustamaalaaminen ja pelottelu eivät ole asiallista perustelua.

Kaikesta huolimatta toivomme hyvää yhteistyötä tulevalla valtuustokaudella myös perussuomalaisten uuden valtuustoryhmän kanssa. Palautetaan yhdessä Kuhmon henki sekä päätöksentekoon, kuntalaisten arkeen kuin kaupunkimme julkisuuskuvaankin.

Erkki Mäntymäki, valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr)

Ville Nyman, puheenjohtaja, Kuhmon Vihreät ry

Marja-Stiina Suihko, kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu (vihr)