Maan ja kaupungin taloutta paikataan nykyisin kaikin mahdollisin keinoin. Kuhmossa on perinteisesti menty metsään, niin nytkin. Jäljet jäävät maisemaan ja koskevat sieluun.

Metsähallitus on toteuttamassa hakkuita Lammasjärven virkistysmetsiksi merkityillä saarilla. Liki kaupunkikeskustaa olevalla järvimaisemalla on kuitenkin arvonsa myös muuten kuin tukkipuureservinä. Honkinen on suosittu taukopaikka niin kesä- kuin talvikaudenkin retkeilijöille, ja Pärtösaari ja Huuskonsaari ovat kapeita, mäntykankaiden peittämiä saaria, joita hakkaamalla muutetaan järvimaisemaa tehtiinpä hakkuut miten tahansa.

Lammasjärven saarten hakkuille on varmasti löydettävissä vaihtoehto muualta kuin kaupunkilaisten virkistäytymisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Istua nyt nuotiolla muistelemassa kunnon metsää ympärillä!

Kuhmolaisilta on jo viety merkittävä lähivirkistysmetsä, kun kaupunki möi Kämärän, vaikka sinne oli vuosien mittaan huomattavasti investoitu, jotta kaupunkilaiset saisivat monipuolisen ja helposti savutettavan, jopa esteettömän ulkoilupaikan. Lukittu puomi ja rujo maisema eivät houkuttele
kulkijoita.

Kaupunginhallitus päätti viime kokouksessaan esittää valtuustolle talousarvioon muutosta, joka nostaa kaupungin metsänmyynnin suunnitellusta 200.000 €:sta kaksinkertaiseksi.

Kaupunkilaisten puolesta on oikeus vaatia etukäteen nähtäväksi hakkuusuunnitelmaa, jotta metsänmyynti ei jälleen heikentäisi niitä luontoarvoja, jotka ovat tärkeitä niin kuhmolaiselle jokamiehelle kuin tänne toivottavilta luontomatkailijoiltakin.

Marja-Stiina Suihko
kaupunginhallituksen jäsen (vihr)
Lentua-Seuran hallituksen jäsen

Huuskon saaren puustoa hakattiin hetki kirjoituksen jälkeen.