Sote-palvelut turvattava Kainuussa, Koillismaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun vaalipiirin Vihreät kokoontui syyskokoukseen Kuhmoon lauantaina 26.11.2016. Vihreät vaativat, että maakuntahallinnon ja sote-palveluiden uudistamisessa on turvattava sote-palvelut koko vaalipiirin alueella Kainuussa, Koillismaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Vihreät ovat tyytyväisiä, että Kainuun keskussairaala on saanut erikoisluvan jatkaa synnytyssairaalana seuraavat neljä vuotta. Kainuun sote-kuntayhtymän suunnitelmilla rakentaa uusi keskussairaala Kajaaniin on Vihreiden tuki. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vetämän yhteistyöalueen hallinnossa onkin muistettava määrätietoisesti tukea pienempien keskussairaaloiden kykyä vaativiin päivystys- ja synnytyspalveluihin. Koillismaan aluesairaalassa (nykyisessä Kuusamon terveyskeskuksessa), tulee säilyttää ympärivuorokautinen päivystys ja nykyiset palvelut. Tämä on myös alueen voimakkaan matkailun etu. Alueen eteläosan palveluita turvaamaan tarvitaan Oulaskankaan erikoissairaanhoidon palveluja, joilla myös turvataan terveysalan asiantuntijuuden säilyminen alueella.

Oulun vaalipiirin Vihreät huomauttaa, että sote-uudistuksen myötä on kehitettävä kiireellisen hoidon palveluita, jotta potilasturvallisuus ei vaarantuisi pitkien välimatkojen vuoksi. Puolella suomalaisista on laskettu matka-ajan nk. laajan päivystyksen sairaalaan olevan vain 30 minuuttia ja 80%:lla väestöstä 50 minuuttia. Kuitenkin esimerkiksi Kuhmosta tai Kuusamosta matka tällaiseen sairaalaan olisi kaksi-kolme tuntia. Tämän vuoksi erityisesti Oulun vaalipiirin alueella on säilytettävä riittävät kiireellisen hoidon valmiudet myös terveyskeskuksissa ja ambulansseissa.

Oulun vaalipiirin Vihreät suhtautuu kriittisesti verovaroin tuetun “valinnanvapauden” väitettyihin etuihin Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa. Vaarana on, että valinnanvapaus toteutuu vain pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa.

Vihreiden mielestä maakunnissa on panostettava innovatiivisten lähipalveluiden kokeilemiseen haja-asutusalueilla. Myös syrjäseutujen vanhuksilla pitää olla mahdollisuus kotipalveluun. Sote-palveluihin liittyvien kuljetusten yhdistelyä muuhun palveluliikenteeseen on edistettävä. Elinvoimainen maaseutu edellyttää nykyistä enemmän palveluja – ei vähemmän. Älykkään suunnittelun myötä tämä on mahdollista.

Kuhmossa 26.11.2016
Oulun vaalipiirin Vihreät ry

Lisätietoja:
Marja Lähde
Puheenjohtaja
Oulun vaalipiirin Vihreät ry
P. 044 744 1807
marja.lahde@vihreat.fi

 

Oulun vaalipiirin vihreät koolla Kuhmon valtuustosalissa 26.11.2016