Vihreät kannattavat pakolaisten ottamista Kuhmoon hallitusti, suunnitellusti ja ELY-keskuksen ehdottamalla tavalla. Samoin kannatamme järvenrantojen säilymistä mieluummin paikallisten asukkaiden käytössä kuin suuryritysten voitontavoittelun välikappaleena. Hyvin järjestettyyn kesämökkirakentamiseenkin pitää olla mahdollisuuksia, ja mökkejä ja tontteja Kuhmossa onkin, vaikka osa rannoista jätettäisinkin omaan rauhaansa.

Vihreiden tavoitteena on vireä, elinvoimainen ja henkisesti avaramielinen Kuhmo. Käytännössä se tarkoittaa halua tuoda uusia aineksia ja toimintatapoja sekä julkiseen keskusteluun, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin että päätöksentekoon.

Emme me turhaan halua asioita riitauttaa. Vastaehdotuksen tekeminen tilanteessa, jossa on jäämässä yksin, ei palvele yhteistä tavoitetta mitenkään. Se olisi lyhytnäköistä politikointia. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toki kokoustekniikkaakin, mutta ei ankaraa ryhmäkuria tai pidättäytymistä “maan tapaan”.

Viime viikonloppuna järjestetty Ihminen ja kosmos –tapahtuma tarjosi pilkkipäivänsä sisällä istumiseen vaihtaneille monipuolista aivojumppaa ja uuden työkalun myös kunnallispolitiikassa sovellettavaksi. Kun on pula näköaloista, ideoista, innovaatioista ja myönteisistä tuloksista, paras tapa saada niitä aikaan on järjestäytyä 2-5 hengen työryhmiksi. Jäsenten pitää osata ajattella, arvostaa toistensa osaamista, osata kuunnella toisiaan sekä kyetä yhteistyöhön. Kaavamainen muodollisuuksien alleviivaaminen tai ahdas tulosvaatimus on tällaiselle työskentelylle myrkkyä.

Pakolaisten ottaminen Kuhmoon olisi hyvä teko monella tavalla. Se olisi vastuun ottamista lähimmäisistä. Kuhmolaiset ovat sotien aikana saaneet turvapaikkoja Länsi-Suomesta ja Ruotsista. Nyt on meidän vuoro auttaa. Kuhmo on osa Suomea, Suomi osa sivistynyttä Eurooppaa, jossa meillä on oma osamme yhteisestä vastuusta.

Nyt sijoituspäätöstä odottavat pakolaiset on jo todettu virallisessa turvapaikkakäsittelyssä hädänalaisiksi. Tätä hätää ei voi verrata mihinkään suomalaiseen vähäosaisuuteen.

Näiden ihmisten vastaanottaminen olisi Kuhmon väestökehityksen ja kuntatalouden kannalta positiivinen asia. Valtiohan maksaa käytännössä kaikki kulut kunnalle, ja saisimme tänne uusia, nuoria asukkaita, joita tarvitsemme tänne pitääksemme kunnan itsenäisenä ja virkeänä.

Voisimme hyvin toivottaa tervetulleiksi nämä kaikkein hädänalaisimmat pakolaiset kuten toivotamme tervetulleiksi muut maahanmuuttajat ja tänne asettuvat vireät ikäihmisetkin, lapsiperheistä puhumattakaan.

Kajaanin ohella positiivisia päätöksiä on tehty jo Hyrynsalmella ja Suomussalmella. Pakolaisten ottamisesta voisi hyvin hoidettuna eli kunnolliseen ja tehokkaaseen kotouttamaisohjelmaan perustuen tulla Kuhmolle ja kuhmolaisuudelle piristysruiske, jonka avulla voidaan luoda myös uusia työpaikkoja ja turvata entisiä. Maahanmuuttajat perustavat ketterästi yrityksiä, joissa työllistyy perheenjäseniä ja jotka tarjoavat palveluja. Myös kulttuurisesti vaikutus olisi myönteinen.

Ennemmin tai myöhemmin Kuhmonkin on otettava pakolaisia vastaan. Nyt olisi hyvä aika valmistautua tulevaan: ottaa vastaan ELY-keskuksen tarjoama tieto, tutustua onnistuneisiin kotouttamisesimerkkeihin sekä käydä rauhallinen, avoin ja asiallinen kansalaiskeskustelu. Olemme kaikki vastuussa siitä, että keskustelu pysyy asiallisena ja niin maahanmuuttajien kuin meidän suomalaistenkin ihmisarvoa kunnioittavana. Tähän on olemassa hyvä ja yleispätevä ohje: kohtele toisia niin kuin haluaisit itseäsikin kohdeltavan.

Eletään ihmisiksi, kuten paras kainuulainen elämänohje kuuluu.

Marja-Stiina Suihko

Kuhmon Vihreät