Laajat erämaat, upeat järvet, hienot kosket, monipuoliset retkeilyreitit ja hyvät oheispalvelut niin itse kuhmolaisten kuin matkailijoidenkin nauttia. Näinhän me Kuhmoa mainostamme. Kuhmon kaupunki on linjannut luonnon ja kulttuurin keskeisiksi menestystekijöikseen.

On kuitenkin syytä kysyä luontokaupungin uskottavuuden perään : Aloite kansallispuiston perustamisesta Kuhmoon kaatui puutteellisiin tietoihin ja ennakkoluuloihin, keskustelu Cittaslow-verkostoon hakeutumisesta tukehtui ajatuksen outouteen, Kämärään vuosien mittaan rakentunut lähivirkistysalue on pala palalta tuhottu kaupungin omin päätöksin. Suurten yhtiöiden laatimat ranta-asemakaavat menevät läpihuutoina päätöksentekokoneen läpi. Surullisin esimerkki on Jonkerin rakentamattoman erämaajärven kaavan hyväksyminen. Kaavaa ei ole tosin vielä vahvistettu, koska valitusprosessi on kesken.

Kummallista on sekin, että kaavoituksen nostama maan hinta menee lyhentämättömänä maanomistajien eduksi ilman, että kaupunki lohkaisisi siitä omaa osuuttaan. Visio vesiluonnon hyödyntämisestä ei voi toteutua, jos kaikki parhaat rannat kaavoitetaan kesämökkitonteiksi.

Viimeisin linjaus kaupungin luontoystävällisyyden pinnallisuudesta saatiin, kun Kuhmon kaupunki otti kantaa Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmaan ja unohti metsäteollisuuden intressien rinnalta kaikki muut sekä perinteiset että kehittymässä olevat luontoon perustuvat elinkeinot ja etenkin virkistyskäytön näkökulmat. Hakkuut tulevat runtelemaan Kuhmoa entistä tehokkaammin.

Parhaillaan on käsittelyssä Lentua-Seuran tekemä esitys vesiskootteriliikenteen rajoittamisesta kaupungin keskustataajaman kohdalla Lammasjärvellä, Lentualla, Jonkerijärvellä sekä Jongunjoella.

Lentua-Seuralla on tahto turvata Kuhmon säilyminen rauhallisena luonnonympäristönä ja seutuna, joka voi taata kaikille asukkailleen, retkeilijöille, matkailijoille ja kesävieraille sitä aitoa luonnonrauhaa, joka on maapallolta vakavasti katoamassa. Vesiskootteriajo on luonteensa vuoksi uhka myös pesivälle linnustolle.

Lentua-Seuran esitys on aiheuttanut kuohuntaa sosiaalisessa mediassa ja lausuntoryöpyn, joka ilmentää valitettavaa piittaamattomuutta Kuhmon keskeisimmistä ja herkimmistä luontoarvoista. Tahallaan aiheutetun metelin kutsuminen kaivatuksi elämäksi osoittaa hyvin heikkoa arvostelukykyä. – Niille, jotka eivät tiedä, on syytä kertoa, että Lentua-Seuraa on kiittäminen elpyneestä metsäpeurakannasta, Elimyssalon suojelusta sekä vapaana virtaavasta Lentuakoskesta sekä lukemattomista teoista ja aloitteista kuhmolaisen luonnon tunnetuksit tekemiseksi ja suojelemiseksi.

Kuhmossa hiljaisuutta vielä on, ja sitä pitäisi vaalia. Vesiskootterit eivät vielä ole laajamittainen ongelma, mutta on jo ilmiöitä, joiden vuoksi tämän huviajoneuvon käytölle on hyvä asettaa säännöt, jotta ongelma ei laajenisi ja kasvaisi sellaisiin mittoihin, joissa se on monilla muilla kesänviettoseuduilla. Hiljaisuus voidaan menettää vain kerran.

Marja-Stiina Suihko (vihr.)

Lentua-Seuran hallituksen jäsen

Kuhmon kaupunginhallituksen jäsen