Muovipakkausten kierrättämistä tehostetaan Kainuun jätehuollon kyntayhtymä Ekokympin uudessa jätehuoltomääräyksessä. Tulevaisuudessa kaikkien yli kolmen huoneiston kiinteistöjen tulee järjestää muovipakkausten kierrätys. Epäselvään tilanteeseen ja uudistuksen ulkopuolelle jäävät omakotiasujat, joita lienee merkittävä osuus kuhmolaisista, vaikka heistäkin moni haluaisi kierrättää muovia enemmän. Vaikka jätehuolto on siirretty kuntayhtymän vastuulle, voi kierrätyksen edistämisen nähdä jokaisen yksittäisen kunnan vastuuksi.

Muovipakkausten kierrättäminen tulisi tehdä helpoksi kaikille kuhmolaisille, sillä muovipakkauksilla on iso ympäristökuormitus. Muovijätteelle on asetettu uusia tiukempia kierrätystavoitteita ja jätelain mukaan jäte pitää ennemmin kierrättää kuin hyödyntää se energiana tai loppukäsitellä. Muovi ei maadu luonnossa, sen valmistus kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa ja siitä pilkkoutuu mikromuovia vesistöihin.

Oman kaupunkimme strategiassa olemme linjanneet, että Kuhmon vahvuus on puhdas luonto ja asuinympäristö. Strategian mukaan otamme ekologisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme.

Muovisen pakkausjätteen kerääminen on ensisijaisesti muovipakkausten tuottajien eli kaupan ja teollisuuden vastuulla. Käytännössä tätä työtä tekee Suomen Pakkauskierrätys Rinki oy, jolla on kuitenkin vain hieman yli 500 muovinkeräyspistettä koko Suomessa. Kuhmossa tällaista keräyspistettä ei ole. Eräissä pienissä kunnissa keräyspiste on kuitenkin järjestynyt pyydettäessä.

Muovipakkausten erillinen kuljettaminen omalla autolla lähimmälle Rinki-keräyspisteelle Kajaaniin tai Ekokympin lajitteluasemille vähentää muovin kierrätyksestä saatavaa ympäristöhyötyä. Voi olla, että moni omakotiasuja ei edes osaa ryhtyä tällaiseen operaatioon, vaikka kiinnostusta kierrättämiseen olisikin. Muovin polttaminen kodeissa (virallisesti kiellettyä) tai jätteenpolttolaitoksissa sen takia, että kierrättäminen on hankalaa, on suurta luonnonvarojen tuhlausta. Lajitteluasemien lyhyet aukioloajat eivät myöskään helpota jätteiden lajitteluun ryhtymistä. Kierrättäjän kannalta olisi helpointa, jos muovipakkausten kierrätyspiste löytyisi mahdollisimman läheltä niin taajamassa kuin haja-asutusalueella.

Esitän, että Kuhmon kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla omakotiasujien ja muiden korkeintaan kolmen huoneiston kiinteistöissä asuvien muovipakkausten kierrätystä edistetään Kuhmon alueella.

25.9.2018
Ville Nyman