Kuhmolainen (24.2.2017) otsikoi valtuuston pakolaispäätöksen ”Kuntalaisaloite äänestyksellä nurin pysyvästi”. Erkki Mäntymäen tekemä ja monien muidenkin valtuutettujen monipuolisesti ja asiallisesti perustelema esitys meni nurin, mutta mitään pysyvää ei tässäkään ilmiössä ole. Jo miltei kolmasosa valtuustosta oli toisenlaisen päätöksen kannalla.
 
Koko pakolaisasian käsittelyn ajan niin ns. tavallisten kuhmolaisten kuin päättäjienkin suhtautuminen pakolaisiin ja heidän vastaanottamiseensa on muuttunut myönteisemmäksi. Kielteinen asenne ei ole ollut pysyvä tähänkään asti. Avartumista tapahtuu koko ajan.
 
Pakolaisten määrä lisääntyy maapallolla koko ajan eri syistä. Sodat, kriisit, nälänhätä ja ympäristönmuutokset ajavat ihmisiä massoittain liikkeelle. On aivan selvää, että asia tulee tavalla tai toisella Kuhmoakin koskettamaan, halusivatpa rajojen sulkemisesta haaveilevat sitä tai eivät.
 
Kaikkein tärkeintä on ymmärtää, että me jokainen omalta osaltamme vaikutamme paikkakuntamme asenneilmapiiriin. Ennakkoluulot ja niistä kumpuava vihamielisyys ja sen tarkoituksellinen levittäminen ei tee hyvää kenellekään.  Pelko ja viha eivät lisää turvallisuutta eivätkä mitenkään edistä Kuhmon tai kuhmolaisten hyvää.
 
Auttaminen ja avartuminen hädänalaisen kohtaamiselle sen sijaan tekee hyvää myös sille, joka mielensä ja ovensa avaa. Hyvä harjoitus tähän on pyrkiä keskustelemaan sen ”väärin” ajattelevan kanssa.  Voi hakea tietoa, etsiä kokemuksia ja tutkailla omien ajatustensa vaikuttimia. Tällaisesta saimme tiistaina erittäin hyvän esimerkin Jaakko Kyllösen puheenvuorossa.
 
Marja-Stiina Suihko
(vihr.)