Kaupungille jätetty kuntalaisaloite pakolaisten vastaanottamisesta on toivottavasti tulossa käsittelyyn lähiaikoina. Nyt on hyvä aika kertoa aloitteen taustalla olevista ajatuksista laajemmin. Aloitteen nimilistat kiersivät Kuhmossa ihmiseltä toiselle monenlaisissa paikoissa, minkä myötä aloitteen takana on kirjava joukko meitä kuhmolaisia. Syitä aloitteen kannattamisellekin on varmasti monia.

Omasta puolestani haluan kertoa, että minut tässä asiassa sai liikkeelle solidaarisuudentunto. Koin, että olisi humaani teko ottaa turvapaikkakäsittelyn läpäisseitä henkilöitä myös Kuhmoon. Sen sijaan olisi väärin sanoa heille, että he turhaan pakenivat sotaa tai vainoa, kenties kulkivat jalkaisin läpi Itä-Euroopan peltojen tai sulloutuivat salakuljettajien veneisiin Välimerellä; todeta, ettemme täällä Kainuun salomailla piittaa kansainvälisistä ihmisoikeuksista, joita turvapaikanhakijoilla yksiselitteisesti on ja joihin suomalaisina olemme sitoutuneet. Pakolaisasiassa olemme joutuneet Kuhmossa uuden eettisen valinnan eteen – minkä suunnan otamme muuttuvassa maailmassa?

Jos käsitys solidaarisuudesta ensisijassa saikin minut toimimaan, löytää aloitteen puolesta kyllä monia arkisia perusteita kun aihepiiriin asiallisesti perehtyy. Valtio tukee pakolaisten vastaanottamista rahallisesti. Heidän kotouttamisensa tuo työpaikkoja Kuhmoon. Vaikutus väkilukuun on luonnollisesti myönteinen ja kuntatalouden kannalta pakolaisten vastaanottaminen tuskin on kuluerä laisinkaan muutamia “järkisyitä” mainitakseni. Haluan myös korostaa, että aloitteessa on kyse jo turvapaikan saaneista 25 pakolaisesta, jotka vuokraisivat kaupungissa tyhjillään olevia asuntoja niinkuin muutkin ihmiset. Kuhmoon ei olla perustamassa vastaanottokeskusta.

Pakolaisten vastaanottamisen epäilijät ovat perustelleet kantaansa kotouttamisen haasteellisuudella ja turvattomuuden kasvulla. Eivät kaikki pakolaiset kuitenkaan tule suurkaupungeista, vaan monille heistä Kuhmo olisi hyvä asuinympäristö, josta löytyy mielekästä tekemistä. Koko Suomen mittakaavassa hyvää kotouttamista olisi juuri se, että kaikki kunnat ottaisivat aktiivisesti vastaan pakolaisia. Muussa tapauksessa on vaarana, että pakolaiset pakkautuvat pääkaupunkiin omiin ympyröihinsä tai jäävät roikkumaan vastaanottokeskusten liepeille ilman kunnollisia tukipalveluja ja suuntaa elämälleen.

Uskon, että me kuhmolaiset olemme sydämellisempiä, rohkeampia ja avarakatseisempia ihmisiä kuin mitä poliitikkomme meistä luulevat. Kannustan jokaista pakolaisasiaan myönteisesti suhtautuvaa kertomaan kannastaan tutulle kaupunginvaltuutetulle, jotta asian saama laaja tuki välittyisi eteenpäin.

Ville Nyman

Kuntalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja