Kuhmon Vihreät on asettanut vaalitavoitteekseen neljän valtuutetun saamisen kaupunginvaltuustoon, kun tällä hetkellä vihreillä on kaksi valtuutettua. Vihreiden valtakunnallisesti ennätyksellisen kannatuksen uskotaan näkyvän myös paikallisesti luottamuksen kasvuna vihreiden toimintaa kohtaan. Kuhmon Vihreiden yhdistys toimii ensimmäistä vuottaan ja se on aktivoinut vihreiden ja sitoutumattomien vihreästi ajattelevien toimintaa paikkakunnalla.

Kuhmon Vihreiden keskiviikkona 19.10. pidetyssä syyskokouksessa käsiteltiin kunnallisvaaliohjelmaa, joka viimeistellään loppuvuoden aikana. Vaaliohjelman keskeisiksi tavoitteiksi päätettiin työllisyys, kestävät elinkeinot, elinvoimainen maaseutu, kuntalaisten osallistumisen edistäminen, hyvinvoiva arki ja laadukas elinympäristö.

Kuhmon vihreät esittää, että Kuhmon kaupunginvaltuutettujen lukumäärä olisi jatkossakin 35 valtuutettua. Tämä antaa hyvät edellytykset kansanvallan toteutumiselle.

Kuhmon Vihreiden uudeksi kunnallisvaaliehdokkaaksi nimettiin Eira Salmensuo-Heikkinen. Jo aiemmin vihreiden ehdokkaaksi ovat asettuneet Mari Heikura, Pekka Huttu-Hiltunen, Ville Nyman, Veli-Matti Sallinen ja Marja-Stiina Suihko. Viime vaaleissa Kuhmon Vihreillä oli 12 ehdokasta. Kuhmon Vihreiden syyskokouksessa päätettiin myös, että ehdokasasettelua jatketaan koko talven ajan. Useat henkilöt harkitsevat vihreiden ehdokkaaksi ryhtymistä.

Kuhmon Vihreiden hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla myös ensi vuonna, puheenjohtajanaan Ville Nyman. Muut hallituksen jäsenet ovat Mari Heikura, Pekka Huttu-Hiltunen, Veli-Matti Sallinen ja Marja-Stiina Suihko.

 

Vihreiden kampanjointia Kuhmossa eduskuntavaaleissa 2015.