Kansalaisopiston ohjelma on yksi syksyn odotetuimpia asioita. Onhan opisto monille varsinainen henkireikä: väylä uusien asioiden oppimiseen, monipuoliseen harrastamiseen ja itsensä toteuttamiseen sekä muiden ihmisten tapaamiseen, henkiseen vireyteen ja sosiaaliseen aktiivisuuteen.

Tänä syksynä Sotkamon ja Kuhmon yhdistyvän opiston ohjelman ilmestyminen on aiheuttanut kummastusta: kursseille ei voi enää osallistua vain jompanakumpana lukukautena ja kurssimaksu on maksettava koko vuoden osalta kerralla..

Monet aikovat jättää koko ilmoittautumisen ja osallistumisen sikseen, koska eivät halua sitoutua opintoihin koko lukuvuodeksi eivätkä maksaa heti koko lukuvuoden maksua.

Esitin opiston uudesta kurssimaksukäytännöstä kysymyksen syksyn ensimmäisessä kaupunginhallituksen kokouksessa, mutta asia ei vaikuttanut olleen esillä kuntien yhteistyöneuvotteluissa.

Nyt kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu rehtori Merja Ojalammin selvitys, jossa hän perustelee kurssimaksujen perintään tehtyä muutosta ensisijaisesti kustannustehokkuudella: kahden lukukauden järjestelmä tulee liian kalliiksi, minkä vuoksi edellytetään, että opiskelijat sekä ilmoittautuvat että maksullaankin sitoutuvat opiskelemaan koko lukuvuoden.

Mikäli ei halua opiskella koko vuotta, olisi ilmoitettava osallistumisesteestä, jolloin ilmeisesti opiskelijalta laskutettaisiin vain toinen lukukausi. Vaikuttaa aika hankalalta käytännöltä.

Varsin ikävältä kuulostaa myös se, että mikäli ei halua maksaa koko vuotta kerralla, on kerrottava opistolle maksuvaikeuksista. – Jo apteekissa käydessään voi havaita, että moni joutuu harkitsemaan, käyttääkö pienen eläkkeensä tai työttömyyskorvauksensa lääkkeisiin vai ruokaan. Kansalaisopiston lukuvuosimaksu on tuolloin jo varmasti jätetty pois laskuista.

Kuhmon kansalaisopiston yhdistyminen Sotkamon opistoon tuo luonnollisesti monia muutoksia kummankin opiston toimintaan. Yhteinen ohjelma tuo esille myös kurssitarjonnan eroja.

Kuhmolaisten kannattaakin nyt olla entistä aktiivisempia ja aloitteellisempia opiston suuntaan. Myös opistoyhteistyöstä neuvottelevien viranhaltijoiden on pidettävä huolta siitä, että turvataan kuhmolaisten tarpeita ja toiveita vastaavat, kaikille kansalaisille avoimet opiskelumahdollisuudet sekä sellaiset käytänteet, että mahdollisimman moni voi toivomiinsa opintoihin osallistua. Opiston ohjelma on pidettävä houkuttelevana, uusiutuvana ja monipuolisena. Näköpiirissä nimittäin on, että tämäkin toiminta supistuu. Jäihän jo nyt noin 300 tuntia pois kuhmolaisten kurssitarjonnasta.

Opinto-oppaan esipuheessa Merja Ojalammi tuo ansiokkaasti esille sen, miten osallistuminen kansalaisopiston toimintaan tuottaa paitsi hyvinvointia opiskelijalle myös moninkertaisen hyödyn sosiaali- ja terveysmenojen säästöinä. Tämän tutkimustiedon tulisi välittyä selkeästi myös opiston toimintatavoissa siten, että osallistuminen tehtäisiin houkuttelevaksi ja helpoksi.

Marja-Stiina Suihko, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)