Kuhmossa on perustettu Vihreiden paikallisyhdistys, Kuhmon Vihreät. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Tämän yleistavoitteen mukaisesti toimien Kuhmon Vihreät haluaa yhdistää vihreän arvomaailman omaavia ihmisiä toiminta-alueellaan, tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta ja vaikutusmahdollisuuksia omalla paikkakunnallaan, sekä edistää kaikkien kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia yleisemminkin.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Kuhmon Vihreät aikoo pitää esillä metsien talous- ja virkistyskäytön yhteensovittamisen tärkeyttä. Luonnon tarjoamia virkistysmahdollisuuksia yhdistys haluaa edistää muun muassa siten, että Lentuankosken möljien kunnostaminen mahdollistuisi.

Kuhmon Vihreät haluaa tukea monipuolista ja tasa-arvoista kulttuuritoimintaa. On tärkeää, että kaikilla kuhmolaisilla on mahdollisuus osallistua kulttuuritoimintaan. Samalla täytyy huolehtia kulttuurin kärkitapahtumista, joiden myötä Kuhmosta on kasvanut kulttuurikaupunki.

Kuhmon Vihreät pyrkivät edistämään ekologisesti kestävää kehitystä tukemalla biotalouteen liittyviä uusia elinkeinoja, kuten lähiruoan tuottamista, sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttämistä.

Uusi yhdistys alkaa ensi töikseen valmistella kunnallisvaaliohjelmaa Vihreä Kuhmo 2017-2021.

Kuhmon Vihreiden hallitukseen kuuluvat: Ville Nyman (pj), Marja-Stiina Suihko, Sointu Sallinen, Pekka Huttu-Hiltunen ja Mari Heikura.